Studieteknik

Bra studieteknik
Försök förstå det du läser och skapa sammanhang i det du läser så minns du lättare. Mekanisk inläsning ger inget gott resultat.

Förstå
Diskutera med andra
Genom att diskutera med andra får du andra infallsvinklar och erfarenheter som gör att du kan lära dig mera. Inför en tentamen kan det vara bra att samlas och resonera igenom instuderingsfrågor eller gammal tentafrågor. Det du inte har förstått kanske någon annan kan förklara så att ni kan lära er av varandra.
Repetera
Sålla bort det oväsentliga.
Koncentrera dig på det centrala, den röda tråden. Fördjupa dig inte i detaljer. Se helheter!
Koncentrera dig när du läser.
Läs koncentrerat! Läs intensivt i t.ex. en timme och ta sedan en paus. Detta är mycket effektivare än flera timmars halvengagerat läsande.
Förhör dig själv.
Detta är ett enkelt sätt att se hur mycket du minns av det du läst.
Anteckna.
Det gäller att anteckna lagom mycket och med en bra teknik. Anteckna nyckelord, begrepp, termer och namn samt centrala meningar. Försök inte skriva allt som föreläsaren säger för det kommer du aldrig att klara utan du kommer bara att tappa koncentrationen och ge upp efter en kort stund. Använd förkortningar och skriv rent dina anteckningar när du kommer hem. Lämna lite plats i marginalen så att du kan komplettera. När du skriver rent så bearbeta samtidigt dina anteckningar. Se till att material som hör samman står på samma ställe. Använd dig gärna av underrubriker så att du lätt hittar i dina anteckningar. När du renskriver så repeterar du samtidigt materialet och lär dig en hel del utan att anstränga dig för att lära in det.
Skriv gärna anteckningar när du läser kurslitteraturen, dessa anteckningar kan du sen använda vid repetition inför tentan. När jag studerade i Lund brukade vi slå oss ihop ett par kursare och sedan delade vi upp kurslitteraturen mellan oss och var och en fick i uppgift att skriva en sammanfattning av sin del. På detta sättet fick vi ett kompendium på ca 100 sidor begriplig svenska istället för ca 1000 sidor byråkratisk engelska!
Sätt upp mål och belöna dig när du nått dem.
Sätt upp mål eller delmål för dagen och när du nått dem får du belöna dig själv med något du tycker är roligt. ”När jag har läst 50 sidor får jag se på Fresh Prince i Bel Air”. Gör det roligt att studera! Sporra dig själv för att nå dina uppsatta mål.
Var motiverad och positiv.
Blockera inte dig själv genom att tänka ”jag kan inte” eller ”detta klarar jag aldrig”. Tänk istället positivt: ”visst är detta knepigt, men jag ska klara av det” Försök hitta något roligt moment även i de kurser du tycker är genomtråkiga för att motivera dig att studera. Man lär sig nämligen lättare om man är motiverad och positiv. Studierna kan inte alltid vara roliga men man får försöka ta det som en utmaning att även lära sig det man tycker är tråkigt.
Var aktiv.
Läs gärna igenom det avsnitt som ska behandlas på föreläsningen i förväg så att du vet vad som ska tas upp. Det blir lättare för dig att hänga med och du kan fråga om sådant som du inte har förstått. Var inte rädd för att ställa frågor till läraren. Det viktigaste för dig är att du förstår så att det blir lättare att lära sig.
Om du antecknar på föreläsningar har du både hört och sett materialet och detta gör att du lär dig lättare. Dessutom tar ju föreläsaren upp det han/hon anser vara det viktigaste på föreläsningarna och det är ju troligen detta de ställer tentafrågor på….
Läs regelbundet
Spara inte allt till sista veckan då hinner inte det du läst sjunka in och du kommer att glömma det relativt snabbt.
Planera din tid.
Planera dina studier i god tid så att du slipper bli jäktad och stressad. Stress ger upphov till inlärningssvårigheter. Du pluggar ytligt och bankar in fakta som du snabbt glömmer eftersom du inte hunnit med att försöka förstå sammanhanget.
Fördela din studietid jämt under veckan. Om du läser lite varje dag känns det inte lika jobbigt som att läsa allt på en dag. Dessutom kan du ju ägna dig åt dina fritidsintressen med gott samvete när du vet att du avverkat dagens studier. Genom att läsa lite varje dag hinner din hjärna bearbeta det du läser och du kommer att förstå och minnas mer. Om du råpluggar kommer du kanske att klara provet men du har antagligen glömt allt efter någon vecka.
Satsa på djupinlärning
Djupinlärning = sätta saker i sitt sammanhang och sträva efter att förstå. Koppla ihop nya kunskaper med det du redan kan. Djupinlärning leder till att du minns mer. Motsatsen är ytinlärning = utantillinlärning, fakta och formler utan att sätta in det i något sammanhang.

Lästeknik
Övsiktsinläsning
Skumläsa för att få en bild av vad texten handlar om.
Lokaliseringsläsning
Sökläsning, man letar efter något bestämt.
Intensivläsning
Läser texten noga och bearbetar innehållet. Texten kan t.ex. bearbetas genom att man stryker under, gör anteckningar eller sammanfattningar. Använd gärna flera färger!

Att lära sig ur en text
1. Skumma igenom texten.
2. Gå igenom texten noggrant. Stryk under det viktiga.
3. Försök sammanfatta texten.
4. Gå tillbaka och se om du missat något viktigt i din sammanfattning.

Om du gjort detta ordentligt räcker det ofta med att läsa din egen sammanfattning inför tentan.

Man lär sig bäst genom att:
1. Öva
2. Repetera
3. Tänka igenom