Repetition

Oavsett hur bra minnesbilder man skapar så kommer informationen att försvinna ur minnet med tiden om vi inte repeterar kunskapen.

Antagligen är det ett sätt för hjärnan att rensa bort kunskap som anses vara onödig, men eftersom det går snabbt att repetera kunskap så kan man genom att systematiskt repetera kunskap minnas stora mängder fakta.

Kunskap som vi stöter på regelbundet repeteras automatiskt t.ex. betydelsen av ord eller ords betydelse på andra språk, medan språk vi en gång har lärt oss men sedan inte använder på flera år till stor del kommer att falla i glömska.

Det är framförallt i början efter att vi lärt oss något nytt som kunskapen behöver repeteras för att vi ska minnas den.
Om vi lärt oss något nytt t.ex. ett antal glosor så behöver de repeteras redan efter några timmar eller åtminstone inom någon dag för att vi inte ska ha glömt av dem.
Hur ofta kunskapen behöver repeteras beror på hur tydliga minnesbilder vi har skapat, men generellt kan det vara en bra tumregel att lättare kunskap som vi vill minnas kan behöva repeteras efter en timma, sedan efter en dag, sedan efter en vecka, efter en månad och efter ett år.
Är det abstrakt eller på annat sätt svårbearbetad kunskap som vi inte kommer i kontakt med på annat sätt behöver vi antagligen repetera oftare.

Repetition kan enklast göras med s.k. minneskort eller flashcards där man skriver en fråga eller liknande på framsidan och svaret på baksidan. Då går det snabbt att testa sin kunskap och repetera.
Det kan naturligtvis också göras i digitalt format med program eller appar som också automatisk påminner om när det är dags att repetera inlagda kort för att de inte ska försvinna ur minnet.
Det finns t.ex. appar för flashcards till android och iphone.