Minnesteknik siffror

För att komma ihåg siffror eller numrerade listor, använder man också associationer. Haken är bara att vi har svårt att skapa oss en fantasifull inre bild av en abstrakt siffra.
Därför kan vi ersätta siffrorna med något annat för att få en bild som vi kan använda för att skapa en uppseendeväckande association. T.ex. kan varje siffra ersättas med ett ord som rimmar på siffran.
1. Spett
2. Tå
3. Fe
4. Myra
5. Rem
6. Kex
7. Fru
8. Råtta
9. Bio
0. Troll

Ska du komma ihåg en numrerad lista associerar du en fantasifull bild med ett spett och första ordet i listan. Sedan skapar du en bild med en tå och andra ordet i listan osv. Detta fungerar om det inte är mer än 10 saker på din numrerade lista, eller bara en kort sifferrad som ska kommas ihåg. (Ska du komma ihåg en sifferrad associerar du ersättningsbilden för första siffran med ersättningsbilden för andra siffran osv. Har du en sifferrad där en viss siffra förekommer flera gånger blir det dock lite problem.
Man kan istället associerar varje siffra till ett språkljud enligt nedan. Detta kräver lite mer ansträngning första gången man ska använda detta men är mycket användbart. Använder man komihåg-tipsen i parantesen går detta ganska fort att lära sig dessa associationer och kan användas varje gång man ska komma ihåg siffror.

 

Det fonetiska alfabetet
För att minnas något bör vi skapa bilder som innefattar glädje, fantasi, kreativitet och beständighet.
För att skapa fantasifulla bilder från t.ex. sifferkombinationer kan man byta ut varje siffra mot en fonetisk bokstav och fylla ut mellanrummen med vokaler.
Harry Loraine, en av minnesteknikens upphovsman och spridare använde sig av sitt fonetiska alfabet:

1 = T,D
2 = n
3 = m
4 = R
5 = L
6 = J, dj, gj, hj, lj, mjukt g, alla sje- och tje- ljud, mjukt k
7 = K, ck, hårt c, hårt g
8 = f, v, ph
9 = P,b
0 = z, s, c
Det fonetiska alfabetet bygger inte på enskilda bokstäver utan liknande ljud. Vokalerna är inte med ej heller w och h.
Exempel:
Sekvens 1: 2094127212715814949724
skulle då kunna skapa bilden Sekvens 2: EN SPRITT NAKEN TYNGDLYFTARE HOPPAR UPP OCH NER.

Tillämpningen på exemplet ovan:
En 2(n)
Spritt 0941(s,p,r,tt)
Naken 272(n,k,n)
tyngdlyftare 12715814(t,,n,g,d,l,f,t,r)
Hoppar 94(pp,r)
Upp 9(pp)
Och 7(ch)
Ner 24(n,r)

Det går inte att använda det fonetiska alfabetet på alla sifferkombinationer och det förutsätter att man kan vad alla ljud motsvarar för bokstav i alfabetet vilket kan vara en svår uppgift bara den i sig men det kan vara värt ett försök för den som har det svårt med siffror.