Minnesteknik Geografi /SO

Många ämnen handlar till stor del om att kunna analysera, reflektera och diskutera kring ämnet och för att snabbt kunna läsa texter utan att behöva avbryta sig med att slå upp ord eller sammanhang så krävs grundläggande faktakunskaper inom ämnet för att man ska kunna göra djupare reflektioner. Den som läser en nyhetsartikel och hela tiden behöver avbryta sig med för att se vilket land en nämnd stad ligger i har svårt att komma vidare med en djupare analys eller förståelse.

För att snabbt lära sig fakta inom geografi eller något annat ämne så kan man med fördel utnyttja ersättningsmetoden och länkmetoden.

Om man t.ex. vill lära sig ett antal huvudstäder i olika länder så handlar det om att skapa ersättningsbilder för de länder och städer man inte har en tydlig bild av sedan tidigare, och länka ihop land med respektive stad.

Det skulle t.ex. kunna vara att man vill lära sig huvudstäderna i följande länder:

Gambia – Banjul
Venezuela – Caracas
Senegal – Dakar
Zimbabwe – Harare
Uganda – Kampala
Bulgarien – Sofia

Ersättningsordet för Gambia skulle kunna bli Gam, om vi inte har en tydlig bild av Gambia. Gam ska då länkas till ersättningsordet för Banjul som skulle kunna vara ”bananjul”. Vi kommer automatiskt att veta att huvudstaden sedan är Banjul och inte ”bananjul”. Den bild vi skapar skulle då kunna vara en gam som vakar över sitt byte i öknen, men det är inget vanligt offer utan gamen vakar över ett julbord där det endast bjuds på bananer. Ingen skinka, ingen sylta, inga inlagda rödbetor. Bara bananer, bananer och inlagda bananer.

Nästa minnesbild blir Venezuela. Eftersom Venezuela har omnämnts mycket i media som ett land i kris och uppror, så kanske man tänker ett land i uppror, men varken demonstranterna eller polisen har tårgas eller vapen, utan kampen sker med musikinstrumentet maracas, som blir ersättningsordet för Caracas. Upproret går i takt och alla ackompanjerar med sina maracas.

För Senegal kanske man ser en bild av en näktergal som istället för vacker skönsång gång på gång utropar ”Senärjaggal – senärjaggal” och Ersättningsordet för Dakar kan bli drakar, så vår länk kan bli att den skönsjungande näktergalen bryts ner till aska när flera drakar sprutar eld över den.

Zimbabwe kanske blir den blivande lejonkungen Simba som jagar harar.

Istället för Uganda kanske vi tänker oss en bild av Gandhi som tydligen inte längre är någon fredsförespråkare utan våldsamt utbrister ”upp till kamp alla!”.

Slutligen kanske vi tänker att vi äter bulgur i en soffa och spiller ner allt för att minnas att huvudstaden i Bulgarien heter Sofia.

Som vanligt behöver ersättningsorden inte vara exakt lika som ursprungsordet utan det räcker med en påminnelse för att vi ska hitta ursprungsordet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *