Minnesteknik i skolan

Det är ganska ovanligt att skolelever i Sverige får lära sig minnesteknik. Ofta har man någon temadag kring studieteknik, men där går man ofta främst igenom faktorer som underlättar studierna t.ex. att man ska skärma av störande moment som sociala medier, höga ljud etc när man studerar, att man först bör skumma igenom en text för att se vad som är viktigt för att sedan fördjupa sig i vissa delar, men det är sällan man tar upp tekniken med länkningen av visuella minnesbilder.

Man skulle kunna säga att vi talar om för eleverna vad de ska lära sig, men inte hur de ska lära sig det. En del klarar det bra genom att de har tillräckligt intresse eller tålamod för att repetera information tillräckligt många gånger och andra hittar egna strategier för att lära sig och en del lär sig tekniken med visuella minnesbilder.

Det finns åtminstone ett utvecklingsarbete om minnesteknik i skolan skrivet av Jakob Svensson vid Karlstad Universitet och ett examensarbete om minnesteknik i skolan från Malmö högskola samt studieteknik med hjälp av minnespalats och minnespromenader årskurs 1-3 från Uppsala universitet.